Vyúčtování kampaně

Dle zákona o FINANCOVÁNÍ VOLEBNÍ KAMPANĚ PRO VOLBU PREZIDENTA jsou zde zveřejněny informace o financování volební kampaně. 

Výdaje

a) výdaje na předvolební průzkumy

(žádné výdaje)

b) výdaje na úhradu inzerce v tisku 

inzerce - Pardubický deník (10.1.2018) ............................................................................3025,24

Celkem 3025,24

c)výdaje na úhradu venkovní reklamy 

(žádné výdaje) 

d)Jiné výdaje 

tisk letáčků (Unimex Print, Pardubice)................................................................................999,-

Aleš Jelínek - marketing (nepeněžní plnění).....................................................................0,-

Aleš Jelínek - grafika (nepeněžní plnění) ..........................................................................0,-

Aleš Jelínek - roznos letáčků (nepeněžní plnění) ...........................................................0,-

Celkem 999,-

CELKOVÉ VÝDAJE 4 024,24 Kč